Projekt Erasmus+ w Szkole Przyszłości – podsumowanie działań w II semestrze 2016/2017

Napisane przez Joanna Chwalisz

28 sierpnia 2017

Sprawozdanie z działalności w ramach projektu Erasmus + „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka”

semestr II w roku szkolnym 2016/2017

Upłynął rok od czasu, kiedy nasza szkoła otrzymała dotację z Unii Europejskiej w programie Erasmus+ Mobilność Kadry Szkolnej w celu realizacji dwuletniego projektu „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka”.

Po odbyciu mobilności zagranicznych, sześciu nauczycieli naszej szkoły podjęło szereg działań propagujących i rozwijających ten projekt, zarażając swoim entuzjazmem i motywując do działania również innych pracowników szkoły, którzy nie brali bezpośrednio udziału w wyjazdach. Upowszechniając informacje na temat projektu w środowisku lokalnym, a także międzynarodowym, nawiązaliśmy współpracę z innymi nauczycielami z Polski i zagranicy.

Naszą szkołę można śmiało nazwać Szkołą Projektów, bowiem w minionym roku szkolnym przeprowadziliśmy ich aż 8, z czego 6 zagranicznych. Nawiązane kontakty zaowocują w przyszłym roku szkolnym wizytami zaprzyjaźnionych nauczycieli z Hiszpanii, Francji i Węgier. Współpraca projektowa pozwala naszej placówce poszerzać wymiar europejski, nauczycielom umożliwia wymianę dobrych praktyk i pomysłów w dziedzinie edukacji oraz bieżące śledzenie europejskich trendów, a uczniom otwarcie się na inne kultury i bezpośrednią możliwość komunikowania się w językach obcych. Dzieci doświadczają w praktyce wagi hasła jednej z edycji Europejskiego Dnia Języków „Języki to nasza siła!”.

Działania, jakie zostały zrealizowane w II semestrze tego roku to:

 • wprowadzanie elementów CLIL, czyli słownictwa w języku angielskim podczas zajęć zintegrowanych w klasie I – słownictwo pokrywające się z tematyką realizowaną na zajęciach: „Dbamy o zdrowie”, „Ziemia naszym domem”, wiosna, Wielkanoc, transport oraz korzystanie z tej metody podczas wielu lekcji języka angielskiego, zwłaszcza w klasach starszych, w celu wprowadzenia treści merytorycznych z obszarów tj. historia, przyroda, geografia czy sztuka, gdzie język jest narzędziem aktywnie wykorzystywanym przez uczniów do poszukiwania i przyswajania informacji z różnych dziedzin
 • zajęcia z programem Scratch – wprowadzenie kolejnych elementów i narzędzia tego programu – Control; część komend i poleceń była wydawana w języku angielskim

 • projekt w języku angielskim w klasie I „Flat Stanley” („Clément applati”) ze szkołą francuską Ecole Saint Michel z miejscowości Bourjoin-Jallieu – wymiana zadań i aktywności oraz korespondencji, spotkanie na Skype, wymiana informacji o Polsce i Francji oraz zdjęć papierowego bohatera Stanleya (fr. Clement) podczas wykonywania z dziećmi codziennych czynności, zwiedzania miasta lub z podróży
 • anglojęzyczne zajęcia dodatkowe „Play Time!” – gry i zabawy dla uczniów klas I-III ułatwiające zapamiętywanie słownictwa, tj. „I have, who has?”, Memory game, Just show!, Listen and check, Flashcards, Taking as fast as you can, Simon says. Gry i zabawy prowadzone były w obrębie tematów: Sports, Transport, Emotion, Jobs.

 • koło języka hiszpańskiego „¿Qué pasa?” – kontunuacja kursu: poznawanie słownictwa na poziomie początkującym, gry i zabawy w języku hiszpańskim, nauka piosenek, notatki oparte o metodę Sketchnoting

 • hiszpańskojęzyczny projekt eTwinning w klasie II „Vamos a aprender polaco” ze Szkołą Podstawową Colegio Abaco w Madrycie mający na celu naukę hiszpańskich uczniów języka polskiego: uczniowie klasy 2 nagrali trzy filmy, w których uczą polskich słów, po kursie miała miejsce wideokonferencja jako egzamin dla uczniów z Madrytu

 • wymiana nauczycielska pomiędzy Szkołą Przyszłości a Colegio Abaco – nauczycielka klasy II miała okazję przez tydzień prowadzić zajęcia z języka polskiego w Colegio Abaco w Madrycie, a nauczycielka w-f u zajęcia zumby

 • zakup kolekcji książek – bajek dla dzieci – w języku hiszpańskim w celu wzbogacenia biblioteki i nowych pomysłów na lekcje z języka hiszpańskiego

 • zajęcia dodatkowe NeverEndingStory – czytanie bajek w języku angielskim

 • projekt eTwinning w języku angielskim „Let’s say HELLO!” w klasie III ze szkołą z Budapesztu Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium – wymiana prezentacji i quizów, wykonywanie przygotowanych tematycznie zadań i aktywności, korespondencja z okazji Świąt oraz spotkania na Skype

 • zajęcia anglojęzyczne ART dla klas IV-VI, czyli o sztuce po angielsku – poznawanie wybitnych malarzy i ich dzieł, nurtów w sztuce, tworzenie prac plastycznych i nabywanie umiejętności opisywania i komentowania dzieł sztuki

 • cykl zajęć dotyczących stereotypów i procesu stereotypizacji dla wszystkich uczniów kl I-VI, roli i funkcji stereotypu na podstawie stereotypowych ocen poszczególnych narodowości europejskich

 • polsko-francuski projekt interdyscyplinarny „Bajki la Fontaine” w klasie V i zaproszenie do współpracy na platformie eTwinning prywatnej szkoły podstawowej Ecole Saint Michel z miejscowości Bourjoin-Jallieu z Francji – spotkania na Skype, prezentacja bajek recytowanych po polsku i francusku, współtworzenie produktu końcowego w postaci eBooka z bajkami, tekstami, pracami plastycznymi i nagraniami recytacji uczniów obu szkół
 • projekt eTwinning z Rumunią „Moi et mon école” w klasie VI – korespondencja w języku francuskim między uczniami na temat wybranych świąt i zwyczajów w naszych krajach
 • Portfolio językowe na lekcjach języka francuskiego w klasie VI – nowoczesne narzędzie pomagające uczniom w ewaluacji swoich metod uczenia się i postępów językowych
 • organizacja konkursów wiedzy językowej, plastycznych i recytatorskich w celu rozwijania kompetencji językowych uczniów, umiejętności autoprezentacji, poszerzanie znajomości kultury innych krajów
 • udział w kursach i szkoleniach językowych kadry pedagogicznej zapewniający stały rozwój kompetencji językowych, umożliwiający prowadzenie projektów międzynarodowych, ich nadzorowanie oraz porozumiewanie się z kandydatami na nauczycieli anglojęzycznych i z rodzicami nowych uczniów w języku angielskim
 • organizacja lub współtworzenie projektów wpływające na rozwijanie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli
 • zaproszenie nauczycieli ze szkoły Colegio Abaco z Madrytu, Ecole Saint Michel z miejscowości Bourjoin-Jallieu z Francji oraz ze szkoły Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium z Budapesztu do naszej placówki w związku z udziałem w programie Erasmus+ w nowym roku szkolnym w celu obserwacji zajęć językowych i wymiany dobrych praktyk

 


OFICJALNY FACEBOOK

Nauka nie musi być nudna! W ramach rozszerzonego programu informatyki uczniowie mają możliwość zaprogramować robota Photon 🎮 Wyścigi robotów, gra w kręgle z Photonem czy też tworzenie warunków z wykorzystaniem czujników odległości, dotyku i światła to jedne z aktywności podczas zajęć robotyki ⚙️Zestawy zostały zakupione w ramach dotacji Laboratoria Przyszłości. ... See MoreSee Less
Zobacz na Facebook
W minionym tygodniu w naszej szkole odbył się TYDZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW 🫶 Każdego dnia klasy od 1 do 8 miały inne zadania do wykonania. Było przy tym dużo wspaniałości i życzliwości 🎉🎁 To był DOBRY TYDZIEŃ! ... See MoreSee Less
Zobacz na Facebook

Pozostałe artykuły

Wyjazd do Wrocławia [Galeria]

Wyjazd do Wrocławia [Galeria]

Klasa ósma jest już dawno po egzaminach. Przyszedł czas na zasłużony odpoczynek - klasowy wyjazd do Wrocławia. 🙂 Na każdy z sześciu dni przygotowaliśmy inne atrakcje. Zaczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta i poszukiwań krasnali. Śmiechu było co niemiara. :D...

czytaj dalej
Zielona szkoła – dzień 4 [galeria] – maj 2022

Zielona szkoła – dzień 4 [galeria] – maj 2022

Dzień czwarty naszej zielonej szkoły był pełen wspaniałej zabawy! Po śniadaniu wybraliśmy się na Omegi i kajaki. Graliśmy też w padla i siatkówkę - nie zabrakło plażowania, budowania zamków z piasku i skoków na eurobungee. Cześć z nas wybrała się na jazdę konną...

czytaj dalej
Zielona szkoła – dzień 3 [galeria] – maj 2022

Zielona szkoła – dzień 3 [galeria] – maj 2022

Trzeci dzień zielonej szkoły przyniósł masę atrakcji! Rozpoczęliśmy od porannego rozruchu. Następnie rozeszliśmy się na zajęcia. Dzisiaj były to: kajaki, Omegi, siatkówka, eurobungee i padel. Później pogoda pokrzyżowała nam plany, więc resztę dnia spędziliśmy w ośrodku,...

czytaj dalej

Bądź na bieżąco z wpisami na blogu

Poznaj Europejską Szkołę Przyszłości

Prowadzimy nabór do klasy I oraz nabór uzupełniający do niektórych klas.

Śledź nasze media społecznościowe